ΑΗΜΕΚΤ

Αφορά ερευνητική πρόταση που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος (εξειδικευμένης φορητής συσκευής για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων και πετρελαιοκινητήρων), μέσω του οποίου ο χρήστης θα μπορεί να παίρνει τον έλεγχο αυτόματων υδραυλικών κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών, που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων και λεωφορεία, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θα την αποκτήσουν.