ΝΕΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ”

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» λόγω ένταξης επιπλέον δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα (2.219) επενδυτικών σχεδίων/πράξεων.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που υπέβαλε η Innosophy, τα οποία ανήκουν σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση).

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.